Skriv en bog til Atlantbib


1. Kopier dokumentet.
2. Send bog til saan@kolding.dk

Husk følgende inden I skriver:

Alle bøger skal:
  • Skrives på lokalsprog (elever/ lærere)
  • Rettigheder: alle billeder skal have tilladelse fra fotograf - eller selv tages (Gratissider: pixabay.com - commons.wikimedia.org - stockio.com) - læg link til billedet ind i højre kasse.
  • Sideantal: ca. 10-12 billedsider +  9-11 tekstsider
  • Husk at tjekke, om emnet allerede er skrevet om.
  • Sproget skal være enkelt og informativt
  • Have almen relevans for elever i norden (Nordisk sprog, kultur, historie og geografi mv.)
  • Sammenhæng mellem billeder og tekst.
  • Billeder og tekst skal være lavet korrekt - Produktet skal være i orden.
  • Elever inddrages, hvor det giver mening alt efter alder og kunnen - (brainstorm-proces, skrivning, oversættelser, indtaling, fotografering)

  • Indtaling: lydfiler skal være MP3-format. Husk forældreaccept ved indtaling.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar